Vásuki (Hind)

Vásuki [vāsuki] – král hadích bytostí (nágarádža). Při stloukání kosmického oceánu za účelem získání nápoje nesmrtelnosti jej bohové a asurové obtočili kolem hory Mandara, spočívající na želví inkarnaci Višnua, a střídavým tahem za ocasní část, kde se shromáždili bohové, a za přední část, kde se činili asurové, horu roztáčeli. Vásuki je někdy v puránách ztotožněn s Višnuovým hadem (viz Ananta a Šéša), jindy se jako král říše nágů zdá být rozdílnou bytostí.

Karel Werner