Zachariáš (JKI-J)

Zachariáš (hebr. Zecharja – pamatoval Jahve) Judský prorok z kněžského rodu. Působil kol. 520-518 př.n.l., byl vrstevníkem proroka Agea. Spolu s ním se zasazoval o dostavbu jeruzalémského chrámu. Jeho proroctví je řazeno do souboru dvanácti Malých proroků, má čtrnáct kapitol, přičemž do doby Z. spadá jen prvých osm; další dvě části (kap. 9-14) vznikly později. Kniha obsahuje výzvy k pokání, mesiášské vize a příslib vítězného věku spásy. Kniha tak zdůrazňuje nekonečnou moc a milost boží, která obnoví svou vládu v Jeruzalémě „ne silou, ani mocí, ale svým Duchem“ (Za 4, 6).

Pavel Spunar