milost (JKI-J)

milost (hebr. chen, chesed) Pojem m. nemá v hebr. tradici, na rozdíl od křesťanství, pevné teol. zakotvení a volně prolíná s pojmem milosrdenství. Nejčastěji se v této souvislosti objevují hebr. výrazy chen (dosl. něžnost či půvab) a chesed (dosl. přízeň či věrnost), jejichž významové rozpětí zakládá m. podobně jako milosrdenství na principu láskyplné věrnosti mezi Bohem a člověkem a v duchu následování Božího příkladu i mezi lidmi navzájem. Za nejvýzn. projev Boží m. považuje hebr. tradice vyvolení lidu Izraele, které není odůvodnitelné ani jeho zásluhami ani jeho zvláštními vlastnostmi, nýbrž výhradně Boží láskou a přízní (Dt 7, 7-8; 8, 17).

Viz též: milost (JKI-K), milost (JKI-I)

Dalibor Papoušek