Zlatá legenda (JKI-K)

Zlatá legenda (lat. Legenda aurea) Soubor příběhů o svatých napsaný prostou latinou podle různých pramenů Jakuba de Voragine. Dílo je uspořádáno podle círk. roku a v povídkách často beletristické pojetí překrývá hagiografické jádro. Z.l. se rychle šířila, v jednotlivých diecézích byla upravována podle místních potřeb a ve 13.-15. stol. vznikaly také překlady do nár. jazyků. Do češtiny byly některé legendy volně přeloženy už na zač. 14. stol.; 1356-1365 vznikl na základě Z.l. staročes. Pasionál, který v lehce upravené formě byl v Praze nebo Plzni vydán tiskem před 1487.

Viz též: hagiografie

Pavel Spunar