Zunz, Leopold (JKI-J)

Zunz, Leopold (Jom Tov Lippmann, 1794-1886) Zakl. židovské vědy, historik ovlivněný dílem D. Ganse Cemach David a encyklopedickým spisem Bibliotheca Hebraea kř. orientalisty Johanna Christiana Wolfa (1683-1739). Studoval v Berlíně, 1840-1850 působil jako ředitel berlínského semináře pro učitele. Jako jeden z prvních poukázal na důležitost žid. tradiční literatury jako hist. pramene a snažil se prosadit, aby se judaismus stal součástí univerzitního studia. Svou pozornost věnoval liturgii. Hl. díla: Die synagogale Poesie des Mittelalters (Synagogální poezie středověku), 1855; Der Ritus des synagogalen Gottesdienstes (Ritus synagogální bohoslužby), 1859; Literaturgeschichte der synagogalen Poesie (Lit. dějiny synagogální poezie), 1865.

Bedřich Nosek