Gans, David ben Šlomo (JKI-J)

Gans, David ben Šlomo (1541-1613) Kronikář, astronom a matematik, žák Jehudy Livy ben Becalela v Praze. G. se věnoval sekulárním studiím. Udržoval přátelské styky s Johannem Keplerem (1571-1630) a Tychonem de Brahe (1546-1601), pro kterého přeložil Alfonsinské tabulky z hebrejštiny do němčiny. Ve svém hl. astronomickém (a též geografickém) díle Nechmad ve-na’im (Milý a příjemný) odmítl G. Koperníkův systém a přiklonil se k systému Ptolemaiovu. Další G. spisy pojednávající o matematice, chronologii a geografii Palestiny zůstaly v rukopisech. Hist. spis Cemach David (Výhonek Davidův, 1592) je rozdělený do dvou částí, z nichž první pojednává o žid. dějinách a druhá je věnována obecným dějinám; spis zůstal uznávaným hist. dílem až do období haskaly.

Bedřich Nosek