ašvamédha (Hind)

ašvamédha [aśvamedha] – obětování koně. Jde nepochybně o rituál indoevropského původu, doložený u Skythů (i v Řecku, kde byl kůň obětován Poseidonovi). Védy se o něm zmiňují (Rgvéd 1.162 a 163) bez podrobnějšího popisu, v historické době se vynořuje jako složitý a neobyčejně nákladný podnik, který mohl dát úspěšně provést pouze mocný vládce. Obvykle to byl král, aspirující na postavení císaře (viz čakravartin), nadřazeného sousedním panovníkům jako jejich lenní pán. Kůň, určený k oběti, byl nejprve propuštěn na svobodu a směl se po dobu jednoho roku libovolně toulat, nežli došlo k vlastnímu obřadu. Proto musel být chráněn ozbrojenou družinou od zajetí nebo útoku se strany vládce území, do kterého se zatoulal, jestliže tento vládce nechtěl uznat své podřízené postavení. Celému tomuto rituálu byl též připisován kosmický význam, doložený i v upanišadové době (Brhadáranjakópanišad 1.1), podle nějž došlo jeho provedením k obnově země.

Karel Werner