abatyše (JKI-K)

abatyše (z aram. abba – otec) Představená ženského kláštera v některých řádech. Titul poprvé doložen (lat. abbatissa) na řím. náhrobku z 514. A. může být zvolena jen řeholnice starší 40 let a nejméně po 10 letech od složení řeholních slibů. Její pravomoci se měnily, dnes podle kanonického práva podléhá biskupu příslušné diecéze.

Pavel Spunar