advent (JKI-K)

advent (lat. adventus – příchod) Část círk. roku předcházející svátek Božího narození. Od 4. stol. se tak označovalo období čtyř týdnů, kdy se měli věřící připravit k oslavě narození Páně; první neděle adventní připadá na konec listopadu nebo začátek prosince a je zároveň počátkem círk. roku. Liturgii charakterizuje potřeba pokání a intenzivní modlitba. Mešní roucho je fialové, při mši sv. se vynechává zpěv Gloria, zapovídá se svatební veselí.

Pavel Spunar