ahle hakk (JKI-I)

ahle hakk (per. lidé pravdy) Ší‘tská sekta (ší‘a) synkretického charakteru, rozšířená zejm. v kurdských oblastech Íránu (Kermánšáh, Báchtarán, Ílám, Lorestán a Hamadán). Označení a.h. se ujalo v odborné literatuře až ve 20. století. Příslušníci sekty se nazývají járesan (původ slova nejasný). Zřejmý je zejm. vliv mazdaismu (dualismus, schéma sedmi vládců temnot, které získalo islám. podobu – Abú Bakr, Umar, Usmán, Talha, Zubajr, Rahmán, Mu‘ávija). Dějiny islámu chápe a.h. jako druhý cyklus božského zjevení, v jehož čele stojí čtvrtý chalífa Alí. Patrné jsou některé analogie se sektou jezídů (stejné jméno pro padlého anděla Malak Tá‘ús aj.).

Miloš Mendel