alfa a omega (JKI-K)

alfa a omega První a poslední písmena řec. abecedy symbolizující v Janově Zjevení (apokalypsa) věčnost a nepomíjitelnost Boha (Zj 1, 8; 21, 6) či Ježíše Krista (1, 17; 2, 8; 22, 13). Důraz na počátek a konec jako boží (Kristovy) atributy je projev prézentní eschatologie, příznačné pro prvotní křesťanství, které symboliku prvního a posledního písmene (hebr. alef a tav) převzalo z žid. mesianismu a apokalyptiky.

Viz též: symboly křesťanské

Dalibor Papoušek