almužna (JKI-K)

almužna (z řec. eleémosyné – soucit) Podle kř. etiky každý skutek milosrdenství vůči člověku učiněný z lásky k Bohu. V užším slova smyslu je a. dar chudému, aby nestrádal. Kř. etika zakládá a. jako povinnost. Almužní fond spravoval almužník.

Viz též: cedaka (JKI-J), almužna (JKI-I)

Pavel Spunar