amen (JKI-J)

amen (hebr. kéž je to tak, ať se tak stane) Slovo nebo formule vyjadřující stvrzení, souhlas, výraz naděje nebo přání, které je pronášeno po vyslechnutí požehnání, modlitby, proklínání nebo přísahy. Vyskytuje se na 30 místech masoretského textu bible. V období Druhého chrámu sloužilo a. jako response na zpěv levitů. V synagogální liturgii se stalo responsí na všechny modlitby a požehnání. V období existence chrámu a v talmudické době byla response a. hl. způsobem aktivní účasti na bohoslužbě.

Viz též: amen (JKI-K), ámín (JKI-I)

Bedřich Nosek