anachoreta (JKI-K)

anachoreta (řec. anachórein – ustoupit, vzdálit se) Mnich-poustevník žijící na odlehlém a opuštěném místě (otšelnik). Synonymum termínu eremita.

Viz též: mnišství

Helena Pavlincová