annamaja kóša (Hind)

annamaja kóša [annamaya kośa] – dosl. „z potravy sestávající obal“, tj. hmotné „tělo“ čili nejhrubší složka osobnosti, schopná zažívat realitu pouze na úrovni smyslů. Tento termín je používán ve védántové literatuře v rámci nauky o pěti složkách, z nichž sestává lidská osobnost, pro její složku nejnižší. Další složky ve vzestupném pořadí jsou: pránamaja, manómaja, vidžňánamaja a ánandamaja (srovn. osobnost a duše).

Karel Werner