apoštolští Otcové (JKI-K)

apoštolští Otcové Novověký název pro nejstarší kř. literaturu, která neodvozuje svůj původ přímo od některého apoštola, nepatří mezi apokryfy, ale jejíž autoři podle představ badatelů 17. stol. apoštoly ještě osobně znali. Mezi a.O. patří např. Barnabášova epištola, dva listy Klementovy, listy Ignatia Antiochejského, list Polykarpův, Umučení Polykarpovo, list Diognetovi, Hermův Pastýř a Učení apoštolů (Didaché).

Pavel Pokorný