apoštol (JKI-K)

apoštol (z řec. apostolos – vyslaný) Zvláště pověřený svědek Ježíše Krista, zejm. prvotní svědek zjevení vzkříšeného Ježíše, misionář. Podle Skutků apoštolských je a. jen ten, kdo patřil k Ježíšovým žákům a byl přijat do kruhu Dvanácti, tj. mohl dosvědčit identitu Vzkříšeného s pozemským Ježíšem; označení pro dvanáct Ježíšových žáků; na místo Jidáše Iškariotského nastoupil po Velikonocích Matěj (Sk 2).

Viz též: apoštol (JKI-I)

Pavel Pokorný