apsaras (Hind)

apsaras – nebeská nymfa. Jde o kategorii bytostí, které mají původ pravděpodobně v představě vodních víl (tomuto původu nasvědčuje i jejich jméno — srovn. ápas). Podle puránového mýtu se vynořily z kosmického oceánu při jeho stloukání. Již ve védské mytologii však jsou považovány za nižší ženská božstva, sídlící v nebeské oblasti, které vládne Indra. Jejich funkce je oblažovat bohy a bytosti, které se pro své zásluhy zrodily v Indrově nebi. Činí tak i zpěvem a tancem za doprovodu svých nebeských protějšků, zvaných gandharvové, kteří je doprovázejí hudbou. Jako bohyně, byť i nižšího řádu, mají značnou osobní svobodu a mytologický materiál o nich obsahuje legendy o tom, jak občas vstupují v milostné vztahy se smrtelnými muži na zemi a rodí jim i děti. Z pověření Indrova občas některá z nich odejde na zem, aby svedla svátého muže či poustevníka, který svou askezí dosáhl magických sil, jimiž počal ohrožovat i postavení samotného vládce bohů Indry. Jejich další funkcí je doprovodit hrdiny, padlé v boji, do Indrova nebe. (Tím a některými jinými rysy se podobají valkýrám, známým z germánské mytologie – a z Wagnerových oper – takže lze předpokládat společný indoevropský původ těchto bytostí.)

Karel Werner