archimandrita (JKI-K)

archimandrita (z řec. archimandrités, lat. praefectus coenobii) V řec. církvi titul, který pův. náležel igumenům dozírajícím na chod několika klášterů, ve stejném významu byl užíván i v dalších pravosl. církvích. Dnes je udělován nejen představeným pravosl. klášterů, ale i mnichům s vyšší administrativní hodností, např. rektoru semináře.

Pavel Boček