igumen (JKI-K)

igumen (řec. hegomenos – vedoucí) Představený pravosl. kláštera a jeho nejvyšší duch. autorita. Nosí prostou mnišskou mantii, zatímco archimandrita obléká mantii „s tabulkami“. Je volen mnichy kláštera; institucionálně je podřízen biskupovi, v jehož eparchii se klášter nachází.

Pavel Boček