autonomní církev (JKI-K)

autonomní církev (z řec. autos – sám, nomos – zákon) V pravoslaví lokální církev s omezenou nezávislostí; jurisdikčně podléhá mateřskému patriarchátu, který vysvěcuje či jmenuje její biskupy. A.c. jsou dnes arcibiskupství sinajské (klášter sv. Kateřiny a okolí) pod patriarchátem jeruzalémským, finská pravosl. církev pod patriarchátem cařihradským, japonská pravosl. církev pod patriarchátem ruským.

Pavel Boček