patriarchát (JKI-K)

patriarchát Autokefální církev v čele s patriarchou. Historicky nejstarší pětice patriarchátů (římský, cařihradský, alexandrijský, antiochejský a jeruzalémský) zahrnovala území řím. říše. Jejich vzájemné pořadí stanovované ekum. círk. sněmy (koncily) bylo předmětem četných sporů. Vlivem řady okolností se z těchto p. vyčlenily p. další.

Pavel Boček