berla (JKI-K)

berla Dlouhá hůl nahoře závitovitě stočená a ozdobená. Připomíná pastýřskou hůl a znamená pastýřský úřad biskupů (někdy i opatů). Původ b. není objasněn; někteří ji spojují s prutem řím. augurů, s berlou etruských lukumů, jiní s vycházkovou holí. Poprvé doložena v 7. stol.

Pavel Spunar