biblia pauperum (JKI-K)

biblia pauperum (lat. bible chudých) Knihy (nebo nástěnné malby) obsahující řadu obrazů ilustrujících naplnění Starého zákona v Novém zákonu. Vznikla v 1. pol. 13. stol., snad jako reakce na hnutí katarů („pauperes Cristi“ – Kristovi chudí); šířila se ve 14. stol. a v 15. stol. byla oblíbena jako soubor dřevořezů. Někdy byl název vysvětlován i tak, že takovéto „bible“ byly přístupny lidem „chudým v umění číst“.

Pavel Spunar