kataři (JKI-K)

kataři (z řec. katharos – čistý, odtud kacířství) Název pro řadu lidových sekt, nejčastěji pro středověké sektáře přísných mravů spjaté volně s manicheismem. Názvu užíváno hojně v Německu a Itálii, kdežto ve Francii se ujalo označení albigenští. Není asi možné předpokládat přímou vazbu s manicheismem, lze se však domýšlet zprostředkující role bulharských bogomilů, jejichž učení se rychle šířilo. Ve Francii se jejich vliv projevil na zač. 11. stol., ale hl. katarskými regiony bylo okolí Milána, již. Francie a Champagne. Papež Inocenc III. a jeho nástupci bojovali s k. pomocí inkvizice. K. byli v Itálii vyhubeni koncem 14. stol.; v Německu nebylo hnutí tak silné a soustřeďovalo se do Porýní. Často tu byli k. mylně nazýváni valdenští.

Pavel Spunar