bima (JKI-J)

bima (z řec. béma – stupeň, jeviště; též almejmar nebo almemor, z arab. al-minbar – pódium) Architektonicky různě ztvárněné vyvýšené místo v synagoze, které slouží pro četbu Tóry, přednes kázání ap. V tradičních synagogách je umístěno zpravidla uprostřed modlitebního sálu, v reformovaných synagogách se nachází u vých. stěny před svatostánkem (aron ha-kodeš).

Bedřich Nosek