blagovest (JKI-K)

blagovest V pravosl. církvi zvonění na velký zvon. Círk. řád určuje charakter b. a počet úderů zvonu podle druhu a důležitosti jednotlivých svátků.

Helena Pavlincová