bollandisté (JKI-K)

bollandisté Skupina jezuitů, zvláště Belgičanů, kteří se věnují hagiografii. Jméno odvozují z činnosti jezuity Jeana Bollanda (1596-1665), který s pomocí dalších učenců prosadil starší záměr vydávat životopisy světců opírající se o všechny dostupné lit. prameny a řazené podle sledu kalendáře. Acta Sanctorum (AS, Skutky svatých) začala vycházet 1643 a vydávání prošlo řadou krizí, z nichž nejvážnější byla po zrušení jezuitského řádu. 1837 bylo v Bruselu zal. Museum Bollandianum, dnes Société des Bollandistes (Společnost bollandistů), která pokračuje ve vydávání a revizi životopisů a rozvíjí i věd. zkoumání kultu a pramenů k poznání života a působení světců.

Pavel Spunar