kult (JKI-K)

kult Standardizovaný soubor úkonů vymezující kolektivní i individuální náb. chování; v kř. pojetí úcta k Bohu, chápaná jako vnitřní nebo vnější, soukromá nebo veřejná. Křesťanství se v k. zpravidla soustřeďuje na bohoslužbu, jejímž vyvrcholením je v některých církvích oběť eucharistie. Jako zákl. forma veřejného k. tvořící pravidelnou součást roku církevního má bohoslužba (z ní především mše svatá) prvořadý význam pro integraci kř. pospolitosti (církev). Druhou svátost, která se obecněji uplatňuje ve veřejném k. církví, představuje křest. Projevem soukromého k. může být např. osobní modlitba. V některých církvích a kř. společnostech je veřejný k. písemně fixován v podobě zvláštní liturgie nebo ritu.

Dalibor Papoušek