celestini (JKI-K)

celestini Kongregace benediktinské (benediktini) řehole, zal. 1250 na Monte Morrone mnichem Petrem, pozdějším papežem Celestinem V. Reformace a osvícenství vedly k zániku řádu (1785). Do Čech uvedl c. Karel IV.; 1366 vystavěli klášter Ojvín u Žitavy a 1387 klášter sv. Michala pod Vyšehradem (1420 zničen husity). C. nosili bílé roucho s bílým pásem, černý škapulíř s kapucí a v chóru černý plášť. Název c. užívali též františkáni, kteří na konci 13. stol. získali od papeže Celestina V. právo žít poustevnickým životem. Na zač. 14. stol. byli tito františkánští c. zrušeni Bonifácem VIII.

Pavel Spunar