řehole (JKI-K)

řehole (z lat. regula – pravidlo) Soubor předpisů a duch. pravidel, jejichž dodržování je závazné pro členy jednoho nebo více círk. řádů. Mniši (mnišky) žijící v klášterech jsou proto také nazýváni řeholníci (řeholnice). V římkat. církvi je pět hlavních ř.: sv. Basilia, sv. Benedikta z Nursie, sv. Augustina, sv. Františka z Assisi a sv. Ignáce z Loyoly.

Pavel Spunar