cheder (JKI-J)

cheder (hebr. místnost; též dardekej cheder – aram.-hebr. místnost pro děti) Zákl. náb. škola. Ch. vznikaly již v období Mišny, když krátce před první řím.-žid. válkou 70 velekněz Jehošu’a ben Gamala ustanovil povinnou náb. výchovu pro 6-7leté chlapce a za tímto účelem přikázal vytvořit v celé zemi síť zákl. škol. Systém zákl. náb. výchovy se vyvíjel i ve středověku, zejm. v aškenázské oblasti, a věk dětí byl snížen na 4-5 let. Učitel v ch. se nazývá melamed (hebr.) nebo dardeki melamed (aram.-hebr. učitel malých dětí), na rozdíl od výrazu more označujícího učitele v sekulární škole.

Bedřich Nosek