chevra kadiša (JKI-J)

chevra kadiša (aram. svaté společenství; čes. pohřební bratrstvo) Dobročinné organizace, dříve existující v každé žid. obci, jejichž úkolem je péče o nemocné a umírající, pohřbívání, udržování špitálů a hřbitovů. Členství v ch.k. bylo považováno za projev úcty a uznání. Nejstarší ch.k. vznikala podle vzoru cechovních organizací v sev. Itálii již v 15. století. V Praze vzniklo z podnětu Eli’ezara Aškenaziho již 1564. Jeho činnost byla regulována nařízeními (takanot), které formuloval Jehuda Liva ben Becalel poč. 17. století. Centrem pražské ch.k. byla Klausová synagoga. Postupně vznikala pohřební bratrstva i dalších čes. a moravských žid. obcích.

Bedřich Nosek