churban (JKI-J)

churban (hebr. zkáza, zpustošení, zničení) Označení zničení Prvního chrámu Šalomounova (churban bajit rišon) 587/586 př.n.l. Babylóňany a Druhého chrámu Héródova Římany 70 (churban bajit šeni). Podle tradice k oběma událostem došlo 9. avu (Tiš'a be-av), který je dnem přísného půstu a smutečních obřadů v synagoze. Ch. si Židé připomínají např. tím, že nechávají neomítnutou část zdi ve svém domě, při svatbě se rozbíjejí sklenice ap. Chrám, jeho zničení a očekávaná obnova jsou také zmiňovány v modlitbách a různých liturg. textech.

Bedřich Nosek