džíva (Hind)

džíva [jīva] – (1) život; (2) živoucí bytost (na kterémkoli stupni v hierarchii bytí); (3) v džinismu (a některých jiných směrech): individuální duše.

Karel Werner