dajan (JKI-J)

dajan ( pl. dajanim; aram. soudce) V talmudické literatuře aram. slovo d. zcela nahradilo hebr. výraz šofet vyskytující se ve stejném významu v bibli (soudci). V středověku se výraz d. používal k označení členů rabínských soudů (bejt din), jejichž předseda má titul av (nebo roš) bejt din. Ve vých. Evropě byl dajan titulován též more cedek (učitel spravedlnosti). V moderní hebrejštině znamená slovo d. člena rabínského soudu, zatímco bibl. termín šofet je vyhrazen pro civilní soudce.

Viz též: soudce (JKI-I)

Bedřich Nosek