bejt din (JKI-J)

bejt din (hebr. dům soudu; pl. batej din) Rabínské označení žid. soudního dvora. Po zániku Velkého sanhedrinu 70 ustanovil rabi Jochanan ben Zakaj b.d. v Javne (zv. též Sanhedrin), který reguloval kalendář a představoval kulturní a polit. centrum palestinských Židů. Předseda tohoto soudu měl titul nasi. Vedle centrálního b.d. existovaly další u význ. akademií. V Babylónii v důsledku rivality mezi akademiemi nevznikl ústřední b.d. V místech s méně než 120 obyvateli existovaly pův. b.d. se třemi soudci (dajan), do jejichž pravomoci spadalo civilní právo a méně závažné případy trestního práva. Pro trestní záležitosti včetně hrdelních zločinů se musel sejít Malý sanhedrin sestávající z 23 soudců. Existoval všude tam, kde bylo 120 a více obyvatel. Soudci byli pův. ordinováni (smicha), ve středověku, především v záp. Evropě, byli voleni. Ve středověku byly b.d. důležitou součástí autonomie žid. obcí. V současnosti b.d. musí sestávat ze tří rabínů a plní především úlohu rozhodčího soudu v náb. záležitostech. Ve státě Izrael představuje b.d. rabínský soud, který rozhoduje v náb. a civilně práv. záležitostech.

Bedřich Nosek