dispens (JKI-K)

dispens Vynětí individuálně určené osoby v jednotlivém případě ze závaznosti zákona; obecná platnost zákona zůstává nedotčena. D. uděluje zákonodárce nebo jím stanovená instance, v římkat. církvi papež nebo biskup (ordinář). Časté jsou případy d. v právu manželském (d. od překážky manželství).

Jiří Kejř