dobro (JKI-I)

dobro (arab. ihsán) Klíčové téma islám. věrouky. Věřící má důvěřovat, že Bůh je v každém okamžiku člověku nablízku, konání d. pak tuto důvěru odráží. Každého v životě doprovázejí dva andělé; napravo ten, který zapisuje skutky dobré, nalevo ten, který registruje skutky zlé (zlo). Bůh nablízku představuje záruku pro život po smrti. Garantuje d. a má absolutní moc promíjet zbloudilému kajícníkovi. Společnost vedená příkazem dobra a zákazem zla odpovídá představě koránu o spravedlnosti naplňující obec věřících. Požadavek konat d. se pojí s požadavkem napravovat špatnost všude tam, kde je odhalena.

Zdeněk Müller