dvekut (JKI-J)

dvekut (hebr. lpění, ulpívání) Termín označující obzvláštní přiblížení se k Bohu, nejvyšší stupeň mystické kontemplace. V kabale a chasidismu vyjadřuje d. spojení s Bohem, kterého lze dosáhnout modlitbou a mystickou kontemplací, jež vyžadují soustředění (kavana). Výsledkem spojení s Ruach ha-kodeš (svatým duchem) je schopnost proroctví.

Viz též: mystika (JKI-K), mystika (JKI-I)

Bedřich Nosek