gan eden (JKI-J)

(přesměrováno z eden (JKI-J))

gan eden (hebr. zahrada rozkoše, ráj) Rajské místo, kde před spácháním prvního hříchu pobývali Adam a Eva. Bibl. obraz ráje těží z obvyklé semitské představy rozkvetlé a zavlažované zahrady (Gn 2, 8-17). Z g.e. vycházela řeka, která se dále dělila na čtyři toky – Píšon, Gíchón, Chidekel a Eufrat, vymezující díly světa. Uprostřed zahrady stál zapovězený strom poznání dobrého a zlého. Po vyhnání Adama a Evy ze zahrady Jahve usadil východně od ní cheruby s plamennými meči, aby přístup ke stromu poznání ochránili.

Viz též: ráj (JKI-K), ráj (JKI-I)

Dalibor Papoušek