ráj (JKI-K)

ráj Místo nebo stav posmrtné blaženosti. Kř. pojetí r. navázalo na raně žid. ztotožnění rajské zahrady (gan eden) s r. v nebi. Představu nebeského r. však křesťanství duchovně přeznačilo v tom smyslu, že blaženost r. není dána příjemností místa, nýbrž oživující přítomností Boha.

Viz též: gan eden (JKI-J), ráj (JKI-I)

Dalibor Papoušek