cherub (JKI-J)

cherub (hebr. kruv, pl. kruvim) Okřídlená démonická bytost přiřazovaná v pobibl. tradicích k andělům. V bibli mají ch. různé podoby i funkce. Po vyhnání Adama a Evy byli postaveni jako stráž do rajské zahrady (gan eden), aby chránili přístup ke stromu života (Gn 3, 24). Podobný ochranný smysl měly zřejmě i dvě velké pozlacené sochy ch. ve velesvatyni a další jejich zobrazení ve vnitřní výzdobě Šalomounova chrámu (1Kr 6, 23-35). Jejich strážná funkce se v chrámu propojovala s funkcí trůnních bytostí Jahva. Dva zlatí ch., kteří byli připevněni na víko schrány smlouvy umístěné ve stanu setkávání (Ex 25, 18-20; 37, 6-9) a potom v chrámové velesvatyni (1Kr 8, 6-7; 2Pa 5, 7-8), svými rozevřenými křídly přikrývali místo mezi sebou, odkud Bůh promlouvá (Ex 25, 22; Nu 7, 89). S tím souvisí i častý Jahvův přídomek „trůnící nad ch.“ (1S 4, 4; 2S 6, 2; 2Kr 19, 15; 1Pa 13, 6; Ž 80, 2; 99, 1; Iz 37, 16). Ezechiel, v jehož proroctví ch. vystupují jako bytosti se čtyřmi křídly a čtyřmi tvářemi, rozvinul celou řadu barvitých prvků, jejichž důležitým pojítkem je souvislost ch. s větrem a funkce jízdních bytostí Jahva (Ez 1, 4-28; 10, 14-21). Motiv Boha jezdícího na ch. zaznívá i jinde (2S 22, 11). Funkce ch. byla výhradně ochranná a služebná. Třebaže jejich konkrétní podoby Izrael sdílel s okolními kulturami Předního východu, v bibli nejsou nikdy předmětem uctívání.

Viz též: anděl (JKI-K), andělé (JKI-I)

Dalibor Papoušek