epimanikien (JKI-K)

epimanikien (nárukávníky) V pravosl. církvi součást liturg. roucha, které užívají nositelé všech stupňů svěcení. Slouží k pevnému stažení rukávů sticharu a symbolizují pouta na Ježíšových rukou.

Pavel Boček