exarcha (JKI-K)

exarcha (exarchos – hlava, náčelník) Círk. hodnostář s biskupským svěcením, který na základě pověření autokefálních církví spravuje několik eparchií za hranicemi vlastní církve.

Pavel Boček