autokefální církev (JKI-K)

autokefální církev (řec. autos – sám, kefalé – hlava) Státní či nár. pravosl. církev, organizačně a administrativně nezávislá na dalších pravosl. církvích, s nimiž je spojena věroukou, obřady a círk. řádem. A.c. se vyděluje z mateřské církve s jejím kanonickým souhlasem; samostatnost a nezávislost garantuje synod biskupů v čele s patriarchou či metropolitou, jenž má právo vysvěcovat biskupy. Dnes existuje patnáct a.c. Devět z nich spravuje patriarcha (patriarchát cařihradský, alexandrijský, antiochejský, jeruzalémský, ruský, gruzínský, srbský, rumunský, bulharský), další metropolita (církev kyperská, řecká, albánská, polská, česká a slovenská a americká, jež dosud není uznávána všemi pravosl. církvemi).

Pavel Boček