exercicie (JKI-K)

exercicie (lat. exercitium – cvičení) Řada různých aktivit, z nichž e. v užším slova smyslu jsou cvičení k zdokonalení v duch. životě nebo k zdolání zvl. překážky. Z širšího sémantického pole pojmu vyplývá rozmanitost přístupů i obsahu spisů označených jako Duchovní cvičení; jedním z nejvlivnějších byly Exercitia spiritualia (1548) Ignáce z Loyoly. První exerciční dům u nás byl otevřen v 18. stol. v Praze u kostela sv. Apolináře.

Pavel Spunar