glosolálie (JKI-K)

glosolálie (dosl. mluvení jazyky) Projevy zaujetí Duchem sv. (charisma) ve formě artikulovaného projevu, který však není kódován v žádném známém jazyku. Určité osoby jej však dovedly interpretovat. Jinde snad projev povelikonočního entuziasmu, dle Sk 2 šlo o zázračné mluvení nebo rozumění cizím jazykům o letnicích v Jeruzalémě (letniční hnutí; hnutí charismatické obnovy). Jde o jev, který má obdoby v jiných náboženstvích a v některých kř. skupinách se projevuje dodnes. Apoštol Pavel jej zprvu cenil, ale žádal tlumočení (1K 14), v Ř 12 jej však již neuvádí mezi dary Ducha.

Pavel Pokorný