habáni (JKI-K)

habáni Skupiny něm. novokřtěnců, jež se pod vedením Jakoba Huttera (z. 1536) usadily na Moravě a Slovensku, kde v průběhu 16. a 17. stol. vytvořily obce se společným majetkem. Prosluli zvláště výrobou keramiky. Jejich potomci dnes žijí v USA a Kanadě (Hutterian Brethren).

Dalibor Papoušek