novokřtěnci (JKI-K)

novokřtěnci (anabaptisté) Radikální odnož reformace 16. stol., jejíž stoupenci odmítli křest v dětském věku a znovu křtili dospělé. Hnutí vycházelo z biblicky motivovaného požadavku dobrovolnosti víry, nezávislosti církve na státu, individuální náb. svobody a tolerance. Vzniklo ve Švýcarsku (Konrad Grebel, Michael Sattler) a Německu (Thomas Müntzer, Balthasar Hubmaier, Melchior Hofmann), odkud se rychle rozšířilo zejména do Nizozemí (mennonité) a na Moravu (habáni). Pro svůj radikalismus (komuna v Münsteru, 1534-1535) byli n. pronásledováni ze strany katolíků i protestantů.

Dalibor Papoušek